Deprecated: Non-static method JDocument::getDescription() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/urndog/domains/urbandog.lt/public_html/templates/gk_creativity/layouts/blocks/head.php on line 5

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR TERMINAI.

1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai.
1.1.1. Taisyklės – tai šios taisyklės, kurios nustato šunų dresūros ir laisvalaikio klubo Urban Dog (toliau – „Klubo“) paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), Klubo bei pačių klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.urbandog.lt. Klubas pasilieka teisę atnaujinti Taisykles be išankstinio perspėjimo.
1.1.2. Paslaugos – tai Klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro grupinės ir asmeninės treniruotės, seminarai, mokymai ir kt. renginiai. 
1.1.3. Grupinės treniruotės pradedantiesiems PUP UP (toliau – „PUP UP“) – tai ribotos trukmės, 24 val (+ egzaminas) bazinės dresūros kursai skirti jauniems šuniukams. Kurso pabaigoje yra laikomas egzaminas.
1.1.4. Specializuotos grupinės treniruotės (toliau – „Treniruotės“) – tai neribotos trukmės specializuotos (obedience, rally obedience, asmens paieška) treniruotės šunims ir jų šeimininkams. 
1.1.5. Asmeninė treniruotė – tai treniruotė Klubo patalpose, Kliento pasirinktoje vietoje ar ONLINE platformoje, kurios metu dalyvauja tik Treneris, Klientas ir vienas šuo. Išimtinais atvejais, Klientui pageidaujant, gali dalyvauti iki dviejų vienam šeimininkui priklausančių šunų vienu metu. Tokiu atveju kaina derinama atskirai.
1.1.6. Klubo klientas (toliau – „Klientas“) – tai asmuo (kartu su šuniu ar be jo), Klubo nustatyta tvarka įsigijęs bet kurį abonementą, narystę, vienkartinį apsilankymą, asmeninę treniruotę ar asmeninių treniruočių bloką, besilankantis Klubo organizuojamuose seminaruose ir/ ar renginiuose, arba nemokamai išbandantis Klubo paslaugas.
1.1.7. Klubo narys (toliau – „Narys“) – tai asmuo turintis Klubo išduotą unikalų nario numerį.
1.1.8. Klubo treniruočių erdvė - tai bet kokia erdvė, kurioje vyksta Klubo treniruotės.

1.2. Nepilnamečių dalyvavimas Klubo treniruotėse.
1.2.1. Nepilnamečiai asmenys (toliau – „Nepilnamečiai“) gali dalyvauti treniruotėse kartu su tėvais (globėjais).

1.2.2. Tėvai (globėjai) yra pilnai atsakingi už nepilnamečių elgesį treniruočių metu ir privalo užtikrinti, kad jų buvimas Klubo treniruotėse netrukdytų kitiem Klientam, bei nekeltų pavojaus jiem patiem.
1.2.3. Savarankiškai dresuoti šunis treniruočių metu Nepilnamečiams iki 16 metų amžiaus yra draudžiama. Nuo 16 metų amžiaus Nepilnamečiai gali lankyti treniruotes ir dresuoti šunį savarankiškai, tačiau tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą ir sutikimą, kad treniruotėse būtų leista dalyvauti jų nepilnamečiui vaikui.

1.3. Į grupines treniruotes nepriimami:
1.3.1. Agresyvūs šunys.
1.3.2. Sergantys šunys.

1.3.3. Rujojančios kalės.


2. ASMENINĖS TRENIRUOTĖS

2.1. Bendrosios nuostatos ir terminai.
2.1.1. Pirmoji asmeninė treniruotė (toliau – „Pirmoji treniruotė) - tai 60 min. trukmės įvadinė treniruotė, kurios metu treneris/-ė pirmą kartą susipažįsta su Klientu, įvertina realią situaciją ir pageidavimus. Po šios treniruotės Klientui yra pasiūlomas asmeninių treniruočių planas, jeigu pagal Kliento poreikius toks yra reikalingas. 
2.1.2. Asmeninė treniruotė - tai 60 min. trukmės pakartotinė treniruotė, kuri gali būti pasirenkama tik po Pirmosios treniruotės, nebent atskiru susitarimu būtų suderinta kitaip. 
2.1.3. Asmeninių treniruočių planas UNIQUE - tai 4 ar daugiau treniruočių kursas, kuris yra paruošiamas kiekvienam individualiai po pirmosios treniruotės pagal asmeninius poreikius. Renkantis 3 ir mažiau treniruotes, planas nėra sudaromas ir UNIQUE nuolaida netaikoma.

2.2. Registracija.
2.2.1. Registracija vykdoma internetu www.urbandog.lt, el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +37064068803
2.2.2. Sėkmingai užsiregistravus Klientui yra išsiunčiamas patvirtinimo laiškas el.paštu, kuriame yra nurodyta susitikimo data, laikas, treniruotės kaina ir kita svarbi informacija.

2.3. Sąlygos.
2.3.1. Įsigijus asmeninę treniruotę ar asmeninių treniruočių kursą, treniruočių datos ir laikai yra derinami iš anksto.
2.3.2. Pasikeitus situacijai ir negalint atvykti į asmeninę treniruotę sutartu laiku, Klientas įsipareigoja apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau negu prieš 24 val., pranešti savo asmeniniam treneriui ar Klubo atsakingam asmeniui ir suderinti kitą treniruotės datą bei laiką. Laiku informavus Klubą, jokios nuobaudos nėra taikomos. Treniruotė yra perkeliama ir sumokėti pinigai neprarandami.
2.3.3. Išsipirkus asmeninę treniruotę ir neatvykus į ją, bei iš anksto apie tai neinformavus asmeninio trenerio ar Klubo atsakingo asmens, treniruotė yra laikoma įvykusia ir pinigai negrąžinami, nebent atskiru susitarimu būtų suderinta kitaip.
2.3.4. Išsipirkus asmeninių treniruočių kursą UNIQUE, jį reikia išnaudoti ne vėliau, kaip per 6 mėnesius nuo įsigijimo dienos. Suėjus šiam terminui išpirktos, bet nepanaudotos treniruotės bus laikomos nebegaliojančiomis ir pinigai už jas nebus grąžinami, nebent atskiru susitarimu būtų suderinta kitaip.

2.4. Apmokėjimo sąlygos ir nuolaidos.
2.4.1. Už asmenines treniruotes Klientas gali atsiskaityti tiek iš anksto pavedimu, tiek treniruotės metu vietoje grynais.
2.4.2. Už pirmąją asmeninę treniruotę prašome išankstinio apmokėjimo. 
2.4.3. Asmeninių treniruočių planui UNIQUE yra pritaikoma speciali nuolaida. Nuolaida galioja tik mokant už visą kursą iš anksto. Klientas turi teisę rinktis ar mokėti visą sumą iš anksto ir pasinaudoti suteikiama nuolaida, ar mokėti už kiekvieną treniruotę atskirai. Mokant už kiekvieną treniruotę atskirai nuolaida netaikoma ir mokama pagal tuo metu galiojančias kainas. Asmeninių treniruočių kurso UNIQUE pasiūlymas pateikiamas per 72 val. el.paštu.

2.5. Pinigų grąžinimas.
2.5.1. Iš anksto išsipirkęs asmeninių treniruočių kursą UNIQUE, klientas turi teisę bet kada nutraukti užsiėmimus ir atgauti likusius pinigus. Šiuo atveju, pritaikyta UNIQUE bloko nuolaida nebegalioja. Paskaičiuojama kiek treniruočių klientas išnaudojo pagal tuo metu galiojančias kainas ir užpildžius prašymą grąžinamas likutis.


3.  TRENIRUOTĖS PRADEDANTIESIEMS - PUP UP.

3.1. Bendrosios nuostatos ir terminai.
3.1.1. Grupinės treniruotės PUP UP (toliau - PUP UP) – tai 25 val. (24 praktinės 
treniruotės + egzaminas) bazinės dresūros Kursas fiksuotomis pradžios datomis.
3.1.2. PUP UP kurso dalyvis (toliau – „Dalyvis“) – tai Klientas sumokėjęs pilną Kurso kainą, jeigu nėra jokio kito atskiro susitarimo, ir taip patvirtinęs savo registraciją. 
3.1.3. Grupė laikoma susirinkus nuo 5 iki 10 šuniukų. 
3.1.5. Į PUP UP kursą užsiregistravus tik 1 šuniukui, Dalyviui siūloma mokytis pagal priderintą 8 asmeninių treniruočių planą.
3.1.6. Į PUP UP kursą užsiregistravus 2-4 šuniukams, Dalyviams siūloma mokytis pagal priderintą 12 treniruočių planą be papildomos priemokos arba pilnas pinigų grąžinimas, neatsižvelgiant į tai kiek liko laiko iki planuotų treniruočių pradžios. 
3.1.3. Baigus PUP UP kursą iš išlaikius 1 Lygio egzaminą yra išduodamas kurso baigimo diplomas. 

3.2. Amžiaus ribojimai.
3.2.1. PUP UP –  skirta jauniems šuniukams, nuo 4 iki 5 mėnesių amžiaus. Pirmosios treninruotės dieną, šunukas turi turėti visus galiojančius skiepus.

3.3. Registracija.
3.3.1. Registracija vykdoma internetu www.urbandog.lt užpildžius registracijos formą.

3.4. Sąlygos.
3.4.1. Vieta kurse rezervuojama tik po apmokėjimo, nebent individualiai būtų suderinta kitaip.
3.4.2. Aktyvavus PUP UP narystę ji galioja 14 savaičių, per kurias būtina išnaudoti 24 praktines treniruotes. Neišnaudojus treniruočių per nurodytą laikotarpį, jos niekur neperkeliamos. 
3.4.3. Pirmosios treniruotės metu kurso dalyviams išdalinami 1 lygio egzamino normatyvai, kuriam bus ruošiamasi viso kurso metu.
3.4.4. Kurso metu dalyviai gauna dalomąją medžiagą.
3.4.5. Kalės rujos ar šuniuko ligos atveju į PUP UP kurso treniruotes su šuniu eiti draudžiama, tačiau Klientui rekomenduojame atvykti ir dalyvauti treniruotėse be šuns. 

3.5. Pinigų grąžinimas.
3.5.1. Jeigu iki kurso pradžios yra likę daugiau negu 14 d. užpildžius prašymą grąžinama 100% sumokėtos sumos.
3.5.2. Jeigu iki kurso pradžios yra likę mažiau negu 14 d., bet daugiau negu 7 d., užpildžius prašymą grąžinama 70% sumokėtos sumos.
3.5.3. Jeigu iki kurso pradžios yra likę mažiau negu 7 d., užpildžius prašymą grąžinama 50% sumokėtos pinigų sumos.
3.5.4. Kurso pradžios dieną, arba jeigu kurso treniruotės jau prasidėjo pinigai yra negrąžinami.
3.5.5. Šuns mirties atveju, pateikus tai įrodantį dokumentą, grąžinama visa pinigų suma už nelankytas treniruotes.


4. SPECIALIZUOTOS TRENIRUOTĖS

4.1. Bendrosios nuostatos.
4.1.1. Specializuotos treniruotės (toliau – „Treniruotės“) - Obedience, Rally Obedience, Paieška.
4.1.2. Nariai gali dalyvauti Treniruotėse tiek išsipirkę Narystę, tiek mokant už vienkartinį apsilankymą.

4.3. Narystės Klube tipas, apsilankymo galimybės ir trukmė.
4.3.1. Narystė - 20 apsilankymų.

4.3.2. Vienkartinis apsilankymas – 1 apsilankymas treniruotėje.

4.4. Narystės aktyvavimas ir galiojimas.
4.4.1. Narystės aktyvavimas.
4.4.1.1. Išpirktą Narystę reikia aktyvuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, skaičiuojant nuo naujos Narystės įsigijimo dienos. Narystė aktyvuojama pirmą kartą atvykus į Treniruotę.
4.4.1.2. Išpirkus Narystę ir neatvykus į Treniruotės per 1 (vieną) mėnesį Narystė aktyvuojama automatiškai.  
4.4.2. Narystės galiojimas.
4.4.2.1. Standartinė 20 kartų Narystė galioja 6 mėnesius  skaičiuojant nuo aktyvavimo dienos. 
4.4.2.2. Aktyvavus narsytę sekti kiek kartų yra likę ir iki kada galioja narystė įsipareigoja pats Klientas. Klientui paprašius, Klubas įsipareigoja suteikti informaciją apie likusius kartus ir narystės pabaigos datą. 
Apie narystės pabaigą Klientas yra informuojamas trumpąja SMS žinute.

4.7. Treniruočių vieta.
4.7.1. Jeigu treniruotė vyksta ne mūsų Klube (Popieriaus g. 15), treneris susisiekia su Klientu asmeniškai ir apie tai informuoja.
4.7.2. Klubas pasilieka teisę keisti treniruočių vietą pagal poreikį (pasikeitus orams ar kitom nenumatytoms aplinkybėms), tačiau tai daryti ne vėliau nei likus 30 min. iki Treniruotės pradžios.

4.8. Narystės stabdymas.
4.8.1. Dvylikos mėnesių COMBO Narystė gali būti stabdoma:
4.8.1.1. Atostogos - ne ilgiau kaip 70 dienų, nebūtinai visoms iš karto. Narystė sustabdoma užpildžius atitinkamą formą internetinėje svetainėje www.urbandog.lt, bet ne anksčiau nei nuo kitos dienos.
4.8.2. BLOCK narystės stabdomos tik išimtinais atvėjais.
4.8.3. Išimtini atvejai.
4.8.3.1. Liga - pateikus pateikus pažymą iš veterinaro, nenaudojant atostogų dienų. Pažyma turi būti pateika iš karto, ne po fakto. Atbuline data narystės nestabdomos.
4.8.3.2. Ruja - kalės rujos atveju narystė yra stabdoma 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų, nenaudojant atostogų dienų. Šia galimybe galima pasinaudoti 2 (du) kartus per kalendorinius metus.

4.9. Nuolaidų Klube sistema.
4.9.1. Klube galiojančios nuolaidos:
4.9.1.1. Lankant specializuotas treniruotes 1 kalendorinius metus – 10% nuolaida.
4.9.1.2. Lankant specializuotas treniruotes 2 kalendorinius metus – 20% nuolaida.
4.9.1.3. Lankant specializuotas treniruotes 3 kalendorinius metus – 30% nuolaida.
4.9.2. Nuolaidos nesumuojamos.

4.10. Valstybinės šventės ir Klubo atostogos.
4.10.1. Valstybinių švenčių metu Treniruotės nevyksta. Jeigu šventinės dienos sutampa su treniruočių dienomis, Narystės nėra pratęsiamos.
4.10.2. Klubo atostogų metu Treniruotės nevyksta, o visos galiojančios Narystės yra pratęsiamos atitinkamam periodui. 

4.11. Pinigų grąžinimas.
4.11.1. Įsigijus narystę, bet jos dar neaktyvavus, Klientas turi teisę be jokios priežasties ją nutraukti ir paprašyti pinigų grąžinimo. Tokiu atveju, papildomai taikomas 10 Eur administracinis mokestis. Atsiuntus užpildytą prašymą, klientui gražinama visa suma, atskaičius administracinį mokestį. 
4.11.2. Aktyvavus narystę arba suėjus narystės aktyvavimo terminui pinigai yra negrąžinami, tačiau Klientas turi teisę perleisti savo narystę kitam Klubo nariui. 
4.11.3. Šuns mirties atveju, pateikus tai įrodantį dokumentą, grąžinama visa pinigų suma už nelankytas treniruotes.
4.11.4. Išimtinais atvejais pinigai gali būti grąžinami abipusiu sutarimu atsiuntus užpildytą prašymą. Klientui grąžinama likusi suma atskaičius po 15 Eur už kiekvieną treniruotę, kurioje jis dalyvavo, ir administracinį mokestį. 


5. KLUBO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

5.1. Klubas turi teisę:
5.1.1. Keisti Klubo darbo laiką.
5.1.2. Atostogauti iki 6 savaičių per kalendorinius metus. Tokiu atveju visos galiojančios Narystės bus pratęstos ir atitinkamai prailginta Kursų galiojimo trukmė. 
5.1.3. Nustatyti kitas atskirų Kursų, Narysčių ar vienkartinių apsilankymo bilietų, platinamų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines paslaugas. Tokios Klubo akcijų išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos interneto svetainėje www.urbandog.lt arba facebook.com/urbandoglt.
5.1.4. Sudaryti grupinių treniruočių tvarkaraščius ir savo nuožiūra juos keisti.
5.1.5. Kilus pagrįstų abejonių dėl galimai pavojingo šuns elgesio, pareikalauti Kliento nutraukti treniruotę ir nedelsiant palikti atitinkamos treniruotės erdvę. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami.
5.1.6. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Kliento šuo savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Klubo Klientams ir/ar jų šunims ir neklauso atsakingų Klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti Kurso ar Narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento daugiau neįleisti į Klubo treniruočių erdves. Šiuo atveju dėl grubaus Taisyklių nesilaikymo Klientui negrąžinama už Kursą ar Narystę sumokėta įmoka, nebent atskiru susitarimu būtų sutarta kitaip.

5.2. Klubas įsipareigoja:
5.2.1. Laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti Klientams šunų dresūros, laisvalaikio ir dienos priežiūros paslaugas. 
5.2.2. Iš anksto informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.urbandog.lt ir socialiniame tinkle facebook.com/urbandoglt.
5.2.3. Teikti paslaugas visą Kurso ar Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Klubas yra uždaromas, dėl tam tikrų priežasčių apie kurias Klientai bus informuoti iš anksto. 
5.2.4. Sustabdyti ir pratęsti Kurso ar Narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kiek Klubas buvo uždarytas dėl svarbių priežasčių. .

5.3. Klubo atsakomybė.
5.3.1. Klubas įsipareigoja savo treniruotėse naudoti mokslo pagrįstus, humaniškus dresūros metodus, nesukeliant šuniui fizinio skausmo. Išskyrus tuos atvejus, kai fizinės jėgos panaudojimas būtų neišvengiamas dėl keliamo pavojaus žmonėms, pačiam treneriui ar kitiems gyvūnams. 
5.3.2. Klubas suteikia klientui galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau negarantuoja norimo poveikio ir rezultato, jei klientas akivaizdžiai ir/ ar piktybiškai neatlieka paskirtų užduočių, neužsiima su šuniu namų aplinkoje bei treniruotėse lankosi nereguliariai. 
5.3.3. Klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Klubo kaltės.
5.3.4. Klubas neįsipareigoja atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas treneris arba treniruotė neįvyko dėl trenerio ligos ar kitų nenumatytų aplinkybių.


6. KLIENTO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.

6.1. Klientas turi teisę:
6.1.1. Įsigijęs pasirinktos trukmės Kursą, Narystę ar vienkartinį apsilankymą, naudotis Klubo paslaugomis.
6.1.2. Esant bet kokiems neaiškumams treniruočių metu kreiptis į trenerį/-ę dėl reikalingos informacijos suteikimo.
6.1.3. Niekada anksčiau Klubo paslaugomis nesinaudoję Klientai, pirmą kartą įsigiję Narystę (išskyrus PUP UP kursą), turi teisę per 14 dienų susigrąžinti visą už Narystę sumokėtą sumą. Klientams pakartotinai įsigijusiems asmenines treniruotes, narystes ar vienkartinius apsilankymus treniruotėje, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Klientas dėl Klubo kaltės negalėjo naudotis teikiamomis paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

6.2. Klientas įsipareigoja:
6.2.1. Lankydamasis bet kokiomis Klubo paslaugomis laikytis šių Taisyklių.
6.2.2. Jeigu treniruočių metu, šuo priteršia Klubo treniruočių erdves, Klientas privalo nedelsiant viską išvalyti, dezinfekuoti, pašalinti iš treniruotės vietos ir pagal galiojančias Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisykles ekskrementus išmesti tam tinkamoje vietoje.
6.2.3. Stengtis pagal galimybes atsakingai ir rūpestingai atlikti trenerių skirtas užduotis.
6.2.4. Imtis visų įmanomų priemonių, kad Kliento augintinis nepadarytų žalos kitų Klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.
6.2.5. Netrukdyti kitiems Klubo Klientams mokytis treniruočių metu.
6.2.6. Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Klubo paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.
6.2.7. Atlyginti Klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Klubo kaltės nutraukia Narystės ar Kurso galiojimą nepasibaigus galiojimo terminui arba Narystę ar Kursą nutraukia Klubas dėl Kliento kaltės.
6.2.8. Užtikrinti, kad Klubo treniruotėse dalyvaujantis šuo turi visus reikalingus skiepus, neserga užkrečiamomis ligoms.

6.3. Klientų atsakomybė.
6.3.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Klubo treniruotes, privalo atsižvelgti ir objektyviai įvertinti savo šuns galimą agresyvią ar perdėtą baimės reakciją į kitus gyvūnus ir/ar žmones. Jeigu yra tikimybė, kad grupinėse treniruotėse šuo gali elgtis agresyviai ar rodyti itin stiprią baimę, pasirinkti asmenines treniruotes ir prisijungti prie dresūros grupėje, tik treneriui/-ei rekomendavus.
6.3.2. Visa atsakomybė dėl Kliento šuns sukeltų sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų kitų asmenų ar šunų atžvilgiu, atsiradusių lankantis Klubo treniruotėse, tenka Klientui, kurio šuo padarė atitinkamą žalą, išskyrus atvejus, kai ši žala atsirado dėl Klubo darbuotojų kaltės.
6.3.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Klubo treniruotėse, tenka Klientui, išskyrus atvejus, kai ši žala atsirado dėl Klubo darbuotojų kaltės.
6.3.4. Klientas privalo atlyginti Klubui materialinę žalą, kurią Klubas patyrė dėl Kliento kaltės ar dėl su Klientu atvykusių kitų asmenų kaltės, pagal Klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.
6.3.5. Klubui padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Klubo darbuotojų sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.


7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

9.1. Pradėjęs lankytis bet kokiose Klubo treniruotėse Klientas patvirtina, kad:
9.1.1. Su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei dėl šio nesilaikymo sukeltas pasekmes.
9.1.2. Sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų naudojamas Klubo tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).

9.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles patvirtina faktą, kad:
9.2.1. Nepilnametis klientas yra pakankamai atsakingas, kad galėtų savarankiškai dirbti su šuniu. 
9.2.2. Nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
9.2.3. Nepilnamečio kliento Klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2.4. Atsako už jo elgesį Klubo treniruotėse bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

tai šunų priežiūros paslauga darbo dienos metu tarp 8:00 ir 20:00 val.